Kennisplatform voor schrijvers en lezers van beleidsdocumenten
 

Beleid? Tekst!

Wie bezig is met beleid, is bezig met teksten. Visie's, plannen, adviezen, verkenningen, evaluaties... alles komt op papier. Om er met elkaar over te kunnen praten en besluiten. Beleid en tekst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Beleidsteksten zijn voortdurend onderwerp van zorg, aandacht en studie. Traditioneel richt de aandacht zich daarbij vooral op tekst- en lezerskenmerken en adviezen over begrijpelijk schrijven. Dergelijke adviezen zijn zeker nuttig, maar niet altijd voldoende.

Want teksten kunnen niet los worden gezien van de context waarbinnen ze zijn geschreven en worden gelezen. Voor beleidsteksten is dat de politiek-bestuurlijke werkelijkheid van bestuurders, belanghebbenden en volksvertegenwoordigers.

Of een beleidstekst goed is, hangt af van tekst én context. En hoe deze in het document bij elkaar komen. Dat is de centrale vraag op het Kennisplatform Tekst met Beleid.

Het Kennisplatform Tekst met Beleid ondersteunt ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers bij het maken en gebruiken van betere beleidsteksten. Met als achterliggend doel zo ook een bijdrage te leveren aan het functioneren van het lokaal bestuur. Het Kennisplatform Tekst met Beleid doet dat met:

  • praktijkgericht onderzoek
  • kennis en ervaring
  • discussie en ontmoeting

Listing Categories

Thema's & Projecten

Actuele onderzoeksthema’s, adviesprojecten en trainingspro...

Publicaties

Onderzoek en andere publicaties van het Kennisplatform...

Discussie

Van theorie naar praktijk. Wat zijn uw ervaringen? Deel ze m...

Varia

Tekstjes zonder beleid. Maar wel nuttig, interessant of leuk...